แบล็กแอนด์ไวท์กระชายสกัด บายทิปโก้

คัดสรรวัตถุดิบสายพันธุ์และแหล่งที่ดีที่สุดในประเทศ มั่นใจได้ว่า
มาจากธรรมชาติ 100%

สกัดด้วย Tipco Technology® ผ่านตามมาตรฐานญี่ปุ่น ซึ่งให้
สารสําคัญ Polymethoxyflavones ในสารสกัดไม่น้อยกว่า 8 mg/เม็ด

ผ่านการทดสอบประสิทธิผลด้านฤทธิ์ลดนํ้าหนักและเผา
ผลาญไขมันจากประเทศญี่ปุ่น

มีองค์ประกอบของกระชายดําและกระชายขาว ที่เสริมฤทธิ์เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ สมรรถภาพทางกาย และชะลอวัย

ข้อควรระวัง
– ไม่ควรใช้ในเด็กหรือสตรีมีครรภ์ เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้
– ควรระวังการเกิดอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบัน เช่น ยา sildenafil (ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ) เพราะ
อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยามากขึ้น ดังนั้นอาจต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ใช้สมุนไพรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น