สรรพคุณของขมิ้นชันบ้านตาขุน

 • ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน
 • เสริมภูมิต้านทาน ต้านเชื้อไวรัส/เชื้อรา/แบคทีเรีย
 • ต้านการอักเสบ (ข้อเข่า/ไขข้อ/หลอดเลือดหัวใจ)
 • ต้านอนุมูลอิสระ (ชะลอวัย/มะเร็ง/อัลไซเมอร์)
 • ป้องกันปอดอักเสบจากฝุ่น PM2.5
 • ล้างพิษตับ ป้องกันตับอักเสบ
 • ลดความเสี่ยงจากภาวะไตวายเฉียบพลัน

วิธีรับประทานขมิ้นชันบ้านตาขุน

 • ทานวันละครั้งๆ ละ 2 แคปซูล เพื่อเสริมภูมิต้านทาน(เสริมฤทธิ์คู่กับวิตะมินซี) ช่วยต้านอักเสบ ชะลอวัย และปกป้องปอดจากฝุ่น PM2.5
 • หรือทานวันละ 4 ครั้งๆ ละ 1-2 แคปซูล เพื่อขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และรักษาโรคกระเพาะ

 

ทําไมต้อง “บ้านตาขุน”

บ้านตาขุน อําเภอใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งปลูก “ขมิ้นชัน” ที่สําคัญของประเทศ
เพราะพื้นที่ปลูกมีความลาดเอียง มีปริมาณนํ้าฝน แสงแดด และธาตุอาหารเหมาะสม ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าขมิ้นชันจากที่แห่งนี้ “ดีที่สุด”
ทิปโก้จึงเลือกใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตยา

 

ขมิ้นชันจากแหล่งที่ดีที่สุดในโลก เพราะอะไร?

 • ปลูกขมิ้นชันแบบเกษตรอินทรีย์
 • วิเคราะห์ดินและนํ้าสมํ่าเสมอ มั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อน
 • ทําการแปรรูปทันทีหลังเก็บเกี่ยว ลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
 • ตรวจเช็คสารสําคัญ Curcuminoids ทุกเดือน
 • เก็บเกี่ยวเมื่อ Curcuminoids 10-17% เท่านั้น
  (ส่วนขมิ้นชันทั่วไป เก็บเกี่ยวเมื่อมี Curcuminoidsเพียง 5%)