เปิดข้อแนะนำวิธีใช้ “ฟ้าทะลายโจร” ในผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง