ศบค.ยืนยัน “ฟ้าทะลายโจร” เป็นทางเลือกในการรักษาโควิด-19 ได้กรณีอาการไม่รุนแรง ผลศึกษาชัดลดปอดอักเสบ